Algemene banden info & tips

Welke invloed heeft de profieldiepte op de band?

Welke invloed heeft de profieldiepte op de band?
Voor het optimaal functioneren van de banden speelt de profieldiepte een voorname rol. De beste prestaties worden neergezet door banden met veel profiel. Nieuwe banden hebben, afhankelijk van het type, tussen de 9,5 en 7 mm profiel. Dit profiel zorgt voor optimale eigenschappen onder wisselende weersomstandigheden. Naarmate het profiel verder afslijt zullen die goede eigenschappen verminderen. Zo kan de remweg op een nat wegdek van een versleten band gemakkelijk 2x langer zijn dan die van een band met volledig profiel. Ook zal de kans op aquaplaning aanzienlijk toenemen als de band versleten is. De wettelijke minimale profieldiepte is voor alle personenwagenbanden in Europa 1,6 mm, maar voor uw eigen veiligheid raden wij u aan de banden bij uiterlijk 2 mm te vervangen. Voor brede, lage banden wordt een vervangingsgrens bij 3 mm aanbevolen en bij winterbanden geldt een grens van 4 mm.

Is een autoband leeftijd gevoelig?
Elk rubberproduct, dus ook een band, heeft last van veroudering. Let daarom op dat uw banden nooit ouder zijn dan twee jaar bij aankoop. Banden verouderen zelfs wanneer ze nooit of incidenteel gebruikt zijn. Laat daarom uw oude banden controleren door een bandenspecialist om er zeker van te zijn dat ze nog geschikt zijn voor verder gebruik. Extra aandacht verdienen banden gemonteerd op caravans en reservebanden: zij kunnen oud of verouderd zijn. Het wordt aanbevolen, deze na 6 jaar te vervangen.

Waarom is de juiste bandenspanning zo belangrijk?
De juiste bandenspanning is van groot belang voor uw veiligheid en die van uw medepassagiers. Verder is het ook van invloed op de levensduur van de banden en bespaart u met de juiste bandenspanning een aanzienlijk bedrag per jaar aan brandstofkosten. De bandenspanning dient koud gecontroleerd te worden. In het geval dat deze warm gecontroleerd wordt, moet u 0,3 bar optellen bij de aanbevolen spanning. De controle van de bandenspanning moet regelmatig, bij voorkeur iedere maand, worden uitgevoerd. De spanning van banden op dezelfde as moet altijd identiek zijn, maar kan wel verschillen tussen voor- en achteras. Bij verhoogde belasting, bijvoorbeeld voor een lange rit, dient extra controle plaats te vinden. Vergeet daarbij het reservewiel niet. Bij het reservewiel moet de bandenspanning 0,5 bar hoger liggen dan de voorgeschreven waarde zodat hij bij pech steeds gebruiksklaar is.

Wat wordt bedoeld met draagvermogen?

Het draagvermogen van een band is het toegestane gewicht dat op een band mag worden uitgeoefend. Voorkom overbelasting. Dat werkt op de banden net als een te lage luchtdruk. De band reageert met een versterkte profiel slijtage en in extreme gevallen ook met een plotselinge klapband. Helemaal gevaarlijk wordt het als meerdere zaken tegelijk optreden zoals overbelasting, een te lage luchtdruk, hoge snelheid en daarbij hogere buitentemperaturen (als men bijvoorbeeld op vakantie gaat). De draagkracht van de banden x2 moet de daadwerkelijke aslast van uw auto afdekken.

Mag men verschillende banden monteren?

In Nederland mogen op één wielas verschillende merken banden gemonteerd worden. Wel moet u er rekening mee houden dat dit niet voor alle Europese landen geldt. Mogen bredere banden onder mijn auto? Indien de gewenste bandgrootte in uw beschrijving van de auto staat, kunt u deze probleemloos onder uw auto monteren. Als dit niet het geval is, dan kunnen de banden en velgen alleen na een technische keuring door een wettelijk erkend bedrijf, onder uw auto worden geplaatst.

Reservewiel

Weinig automobilisten checken met enige regelmaat de reserveband (als ze hem al hebben). De verrassing bij pech is dan ook groot. Vaak heeft het vervangingswiel of het noodwiel geen lucht of heeft het andere schroeven dan de aluminium velg.
  • Controleer regelmatig het reservewiel op luchtdruk.
  • Verzeker u daarvan dat u de juiste schroeven voor montage bij u heeft.
  • Ook voor het reservewiel geldt de minimale profieldiepte van 1,6 mm.

Wanneer kan ik het beste winterbanden monteren?

Zodra de temperatuur zakt onder de 7 graden Celsius presteren winterbanden beter dan gewone (zomer)banden. Door de lage temperatuur wordt het rubber van een zomerband harder en verliest daardoor veel van zijn goede eigenschappen (grip, comfort). De banden verliezen dan hun grip op het wegdek en als u remt duurt het langer voordat u stilstaat. Meestal worden de winterbanden gemonteerd in oktober/november. Bij hogere temperaturen neemt de slijtage van de winterband behoorlijk toe. Dus zodra het weer omslaat van overwegend koud naar overwegend warm, kunt u het beste uw zomerbanden weer laten monteren. Dit is meestal rond maart/april.

Waar moet ik bij aankoop in ieder geval aan denken?

  • Koop alleen banden bij een erkende bandenleverancier zoals Bandenwinkel.nl.
  • Vernieuwt u de banden tenminste per as gelijk.
  • Voertuigen met vierwielaandrijving zullen in het algemeen met vier identieke banden worden afgeleverd. Het verdient aanbeveling om altijd vier identieke banden onder de vierwiel aangedreven auto te houden.
  • Vergeet bij aankoop van nieuwe banden niet om aan de reserveband te denken.
  • Denkt u bij nieuwe montage altijd aan nieuwe ventielen.
  • Let goed op de prijs die u voor een band betaalt. Bandenwinkel.nl levert u autobanden tegen een lagere prijs met dezelfde kwaliteit.

Aandachtspunten voor opslag van uw banden

Als u uw banden niet goed opslaat, veranderen de fysieke eigenschappen van uw band. Daardoor kan het zijn dat uw banden minder lang meegaan en onder omstandigheden kunnen de banden zelfs onbruikbaar worden. Door een goede opslag kan de veroudering tot een minimum worden beperkt.
Let op:De banden moeten in een droge, koele en donkere ruimte opgestapeld worden. Voordat u de banden verwisselt, geef met een krijtje de looprichting en de positie aan waar de banden gemonteerd zaten. Dan moeten de banden een grondige reiniging ondergaan, waarbij de steenresten verwijderd worden. Deze ruimte moet vrij zijn van olie, benzine, vet of andere chemicaliën, omdat deze de rubberlaag aantasten en daardoor de levensduur ernstig kunnen verkorten.

Beschadiging

Schade aan de band kan ook veroorzaakt worden door fors contact, bijvoorbeeld door het rijden over stoepranden of door gaten in de weg. Ook langdurig rijden op een slecht wegdek moet worden vermeden. Het kan de band blijvende schade toebrengen.

Moet ik kiezen voor nieuwe banden?

Niet alleen voor het aanzicht zijn nieuwe banden aan te raden. Naast de verbeterde zekerheid door de volledige profieldiepte, rijden nieuwe banden vaak ook lichter. Nieuwe banden worden door de fabrikant grondig beproefd en garanderen een optimale zekerheid voor u en uw voertuig. Het monteren van gebruikte banden, zoals ze bij de autohandelaar te kopen zijn, raden wij nadrukkelijk af. Het is namelijk moeilijk te achterhalen hoe de banden in hun vorige leven gebruikt zijn of hoe ernstig bijvoorbeeld de binnenkant van de band beschadigd is door het vaak meenemen van stoepranden. Dit kan tot ongelukken leiden.

Waarom kan ik de banden niet zelf monteren?

Bij een foute montage van een band op een velg (bijvoorbeeld met behulp van een schroevendraaier) kan het een vernielde bandrand of zelfs een breuk in de kern van de band opleveren, waarbij geen enkel zichtbaar spoor duidelijk is, maar de band wel een gevaar op de weg wordt. In het ergste geval krijgt u een klapband met alle risico’s van dien. Daarnaast moet een band gebalanceerd worden, om een goede balans in het voertuig te garanderen. Een band balanceren kan alleen met behulp van bijzonder technisch gereedschap. Vandaar onze tip, laat de bandenwissel aan de vakman over!

Bandenpech

Als u een lekke band hebt, dient u zo snel mogelijk te stoppen en de band te verwisselen. Afgezien van de voor de hand liggende veiligheidsredenen kan doorrijden met een slappe band ook structurele schade veroorzaken. Lekke banden moeten altijd van het wiel gehaald worden om ze op verdere schade te controleren.

Reparaties

Als het nodig en mogelijk is een band te repareren, moet dit zo spoedig mogelijk worden gedaan door een bandenspecialist, zodat structurele schade wordt voorkomen. Alle bandreparaties moeten worden toevertrouwd aan een deskundige die de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor het onderzoek en het werk dat aan de band wordt verricht.

Onbalans

Onbalans in een band-/wielcombinatie leidt tot ongelijkmatige slijtage van de band en hinderlijke trillingen voelbaar in het stuurwiel of in de auto. Met behulp van de modernste balanceermachines kan de montagepartner de grootte en positie van de onbalans bepalen. Door bevestiging van balanceergewichten aan de velg kan de onbalans worden opgeheven.

Uitlijnen

De wielen staan in werkelijkheid niet volkomen recht onder een auto, maar zijn onder een bepaalde hoek geplaatst. Dit is noodzakelijk voor een goede bestuurbaarheid en een minimale bandenslijtage. Deze hoeken zijn door de autofabrikant bepaald. Wieluitlijnen is het meten en eventueel corrigeren van de wiel- en asstanden. Bij afwijkingen in de wielgeometrie, bijvoorbeeld als het gevolg van een aanrijding of het rijden tegen een stoeprand, moet de auto uitgelijnd worden. Dit is specialistisch werk, waarbij gebruik gemaakt wordt van hightech elektronische uitlijn apparatuur. Raadpleeg daarvoor een geschikte montagepartner.