Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten/verstrekken en kan de website en de servers, die de site toegankelijk maken, virussen en andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, noch voor het bestaan van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur, noch voor andere schadeveroorzakend gebruik van de website.

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht.
Aanbiedingen op deze website en uit deze website voortvloeiende overeenkomsten worden beheerst door onze algemene voorwaarden gelijk ook onze diensten, producten en werkzaamheden. In onze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Aan deze website zijn door middel van links websites van anderen verbonden teneinde aanvullende informatie te verstrekken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met onze website verbonden websites.