Privacy statement

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de orders zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om de volgende diensten te leveren:
  • Als u een order plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw order uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw order en het gebruik van onze diensten op.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren middels een nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar banden@bandenwinkel.nl
Als u bij ons een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe order hoeft in te vullen.

Wij verkopen uw gegevens niet.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een order plaatst of uw account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
Mocht u inzage wensen in uw gegevens zoals deze bij ons bekend zijn stuurt u dan een email naar :vraag@bandenwinkel.nl. Uit privacy overwegingen worden deze gegevens alleen verstuurd naar het bij ons bekende emailadres.
Op uw verzoek kunnen we de gegevens wijzigigen of verwijderen indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie